Selecteer een pagina

U en de wet in Spanje - 6e Editie

Samenvatting

Een op de Nederlandstalige markt gericht overzicht van gebruiken en wetten in Spanje, samengevat in één boek en bijgewerkt tot en met 2023. Dit boek besteedt aandacht aan de specifieke verschillen tussen het leven in Spanje en dat in Nederland of België. Een greep uit de onderwerpen: • Verhuizen, meubilair invoeren • Koop en verkoop onroerend goed • Huur en verhuur onroerend goed • Hypotheken en verzekeringen • Autorijden in spanje, auto invoeren • Een zaak beginnen in Spanje, werknemers in dienst nemen • Geboorte, dood, huwelijk • Belasting op bezit & inkomen, residentie • Testament maken in Spanje, Nederland, België • Omgang met Spaanse autoriteiten, makelaars, advocaten Een op de Nederlandstalige markt gericht overzicht van gebruiken en wetten in Spanje, samengevat in één boek. De lezer raakt vanzelf ‘thuis in Spanje’.

ISBN: 9789461852786
ISBN E-book: 9789461852786
Auteur: Aart van Rijn

Inhoud:

Deel 1:  Verhuizen naar Spanje, wonen in Spanje

Alle EU-burgers krijgen eisen
Inwoner van Spanje moet zich aan de Spaanse regels houden…
S-1 formulier voor gepensioneerden
EHIC te verkrijgen uit het thuisland
Consulaten/ambassades met informatie
Tijdelijk verhuizen naar Spanje
Het importeren van uw huisdier
Wet op “gevaarlijke honden” in Spanje
Auto’s, caravans en boten

Bewoner of toerist?

Uw status als toerist
Toeristisch verblijf in Spanje: beperkingen en verlenging
Permanencia: verlenging van het verblijf
Voordelen van toeristische status
U als inwoner
Belastingvoordelen voor ingezetenen
Eu-burgers en het bewijs van inschrijving in Spanje
Inkomens- en gezondheidszorgbewijs sinds 2012
Wie komt in aanmerking?
Stemrecht voor EU-burgers

Geboorte, dood, huwelijk en nationaliteit

Registratie van levensgebeurtenissen in Spanje
Soorten geboorteakten:
Kind geboren in Spanje heeft twee achternamen
Nationaliteit van in Spanje geboren kinderen:
Overlijden in Spanje:
De begrafenisondernemer:
Een “levenstestament” maken
Wanneer een begraafplaats niet voldoet aan uw verwachtingen
Crematie is een optie
Kosten van een begrafenis
Trouwen in Spanje
Trouwen in Gibraltar
Homohuwelijk gelegaliseerd in 2005
Gewoonterechtelijke paren
Echtscheiding in Spanje
Nationaliteit behouden

Werken en een bedrijf starten

Registratie en werkvergunningen in Spanje
Eu-werknemers: gelijke behandeling en non-discriminatie
Zelfstandigen en ondernemers
Conclusie
Sociale zekerheidspremies voor zelfstandigen
Bijdragen Seguridad Social worden aangepast
Checklist voor het verkrijgen van een autónomo vergunning
Kosten voor het verkrijgen van een werkvergunning
Het proces zelf beheren
De rol van een gestoria of advocaat
Seguridad Social voor zelfstandigen
In loondienst 40
Een overzicht van uitkeringen en rechten
Gunstige regeling in Spanje: de Beckham regeling
Wat te doen bij onterecht ontslag?
Lid worden van een vakbond
Internationale verdragen
Een bedrijf starten
Vennootschapsbelasting verlaagd tot 25 procent
Belastingbetaling via modulos of estimación directa
Een Spaans bedrijf opzetten
Aankoop van een Spaans bedrijf
Vermogensbelasting in het algemeen

Anderen in dienst

Herziene wet voor huishoudelijk personeel
Hoe registreer ik?
Welke stappen moet ik nemen om legaal te zijn?
Klusjesman heeft een verzekering nodig
Bedrijfsmedewerkers
Graduado Social kan zowel werknemers als werkgevers helpen
Flexibilisering arbeidsmarkt en werknemersrechten in Spanje
Wet flexibel werken mogelijk gewijzigd
Speciale regelingen
Waarschuwing voor contracten van onbepaalde duur
Boete voor niet-geregistreerde werknemers
Rechten van werknemers
Extra betalingen
Betalingen aan de Seguridad Social door de werkgever
Ontslag en ontslagvergoeding
Besluitvorming door de arbeidsrechtbank

U en de Spaanse autoriteiten

Navigeren door officiële instanties in Spanje
Uw gemeentehuis (ayuntamiento)
Registreren om te stemmen
Empadronamiento
EU kiezers in Spanje
Provinciale autoriteiten
Regionale overheden
Nationale autoriteiten
Politie
Aangifte van diefstal
Telefonische aangifte
Als u gearresteerd wordt
Wat te doen in nood?
Wat is een denuncia?
Rechtbanken en rechters
Rechtszaak zonder advocaat: proceso monitorio
Snelrecht procedure
Wettelijke rechten van burgers
Consulaat of ambassade
U en de Spaanse grondwet
Spaanse wet voor buitenlanders
Felipe VI de koning van Spanje
Als u naar de rechtbank moet …
Hoe ga je om met lawaaierige buren?
Stappen om te ondernemen bij overlast
Naar de rechtbank in Spanje
Wetgeving persoonlijk letsel in Spanje
De Baremo-tabellen zijn opgedeeld in drie hoofdcategorieën:
Wat te doen bij een ongeval
Debiteuren in een gemeenschap van eigenaren

U en uw juridisch adviseurs

De abogado
Het honorarium van de abogado
Hoe te klagen
Kosteloze rechtsbijstand
Uw gestoría
Uw asesor fiscal
De notario
De administrador de fincas
Hoe een juridisch adviseur te kiezen
Hoe een klacht in te dienen
Gemeentehuis
Omic – de plaats om te beginnen
Hoja de reclamación
Europese consumentenrichtlijn
Consumentenorganisaties
Ombudsman
Bancaire klachten
Artsen en ziekenhuizen
Klachten over advocaten
Klachten over vastgoedmakelaars
Klachten over belastingadviseurs

Deel 2: Vastgoed in Spanje

Het kopen van vastgoed

Vastgoedmarkt trekt nog steeds aan
Buitenlandse vraag naar Spaans onroerend goed is hoog
Nieuwe minimale belastingwaarde onroerend goed
Vastgoedmakelaars
Gewetenloze makelaar kan van situatie profiteren
Uw Spaanse advocaat
Nieuwe woningen
Hoe veilig te zijn
PGOU – stedenbouwkundig plan
Voordat u iets ondertekent
Escritura pública
Gemeenschapskosten, statuten en notulen van de alv
Terugvordering van te veel betaalde Plus Valía belasting
Verwar Plus Valía niet met vermogenswinstbelasting
Nederlandse en Spaanse overdrachtsbelasting vergeleken
Belasting over aankoop Spaans onroerend goed
Rekenvoorbeeld
Wie betaalt wat?
Het contract
Waarschuwing voor de koper
Escritura de compraventa: het definitieve document
Definitieve escritura en registratie
Kopen vanaf bouwtekening
Checklist voor de aankoop van onroerend goed
Kopen zonder escritura
205 procedure: een legale oplossing
Expediente de dominio
Veilingen voor moedige kopers
Juridisch advies is cruciaal
Vermogenswinstbelasting
Tarieven vermogenswinstbelasting residenten
Hypotheken in Spanje
Wat als ik mijn Spaanse hypotheek niet kan betalen?
Herfinanciering van eigendom
Equity release in Spanje
Gesubsidieerde woningen (vpo)
Het verzekeren van uw huis
Timeshare wetgeving
Timeshare tip
Onteigening van eigendom

Uw eigendom verkopen

Fiscale waarschuwing
Checklist voor verkopers van onroerend goed
Documenten die u nodig hebt
Twee belastingen en twee vergoedingen
Comunidad heffingen en statuten
Energie- en andere rekeningen
Energiecertificaat voor verkoop of verhuur

Uw eigen huis bouwen

Het vinden van de grond
Bouwvergunning
Pgou
Bouwkosten: een benadering
Landmeting
Controleer het catastro
Segregación: vergunning voor onderverdeling
Bouwkosten: aanvullende kosten
Checklist veilig bouwen
Plattelandswoningen in gevaar
Sloop: de wet die niemand wil handhaven
Sloop: hoe kan ik absoluut veilig zijn?
Architect
Memoria
Betalingsschema’s
10 jaar verzekering – loe
Declaración de obra nueva

Huur en verhuur

Nieuwe Spaanse huur- en woonwet
De herziene huurwetten en de gevolgen
Limiet residentiële contracten van 5 jaar naar 3 jaar
Huurder: pas op voor twee nieuwe regels
Regio’s die de verhuur van vakantiewoningen aanpakken
Lange termijn huurcontracten nemen toe
Huurders moeten gegevens verhuurders opgeven
Drie huursituaties
Contract verlengbaar tot maximaal drie jaar
Borgsom
Snel niet-betalendeHuur en verhuur
Nieuwe Spaanse huur- en woonwet
De herziene huurwetten en de gevolgen
Limiet residentiële contracten van 5 jaar naar 3 jaar
Huurder: pas op voor twee nieuwe regels
Regio’s die de verhuur van vakantiewoningen aanpakken
Lange termijn huurcontracten nemen toe
Huurders moeten gegevens verhuurders opgeven
Drie huursituaties
Contract verlengbaar tot maximaal drie jaar
Borgsom
Snel niet-betalende huurders uitzetten
Hoe u veilig uw appartement kunt verhuren
Vakantiehuizen hebben aparte regels
Vakantiehuizen per regio
Verhuurders moeten op hun hoede zijn
Vereiste kennisgeving
Verhuurbedrijven
Leegstand en voorkoming daarvan
Huurbelasting voor niet-ingezetenen
Huur in Spanje
Vakantiecontract
Spaans contract: vivienda of por temporada
11 maanden contract
Eenjarig buitenlands contract
Geen contract
Geregistreerde overeenkomst
Voorkeurskooprecht
Comunidad kosten
Formele kennisgeving noodzakelijk
Hoe te klagen
Bedrijfsterreinen
Pachten
Opletten

Deel 3:

U en uw geld

S-1-formulier voor de uitvoer van valuta
Als u uw eigendom verkoopt
Leningen in vreemde valuta
Transacties via banken
Transacties tussen niet-ingezetenen onderling
Bankrekeningen in Spanje
Is mijn geld veilig bij een Spaanse bank?
Geen commissie op pensioenen
Klachten over uw bank
Cheques
Let op met letra’s (wissels)
Doorlopende opdracht – domiciliëring
Investeren in Spanje
Investeren in onroerend goed
Vermijding en ontduiken

Belastingen op onroerend goed

Sectie één – Spaanse vermogenswinstbelasting

Belasting over de meerwaarde
Inflatiecorrectiefactor geannuleerd
3% inhouden
Vrijstellingen
Vruchtgebruik
Aftrek van de kosten, bereken uw belasting
Ingezetene betaalt als inkomstenbelasting
Niet-ingezetene betaalt 19% of 24%

Sectie twee: belastingen die elk jaar terug komen

De vermogensbelasting is beëindigd in 2018

Twee belastingen per jaar

Inkomstenbelasting voor eigenaren van onroerend goed:
Betalen via overschrijving
Jaarlijkse onroerendezaakbelasting (ibi)
Comunidad betalingen
Uw fiscale vertegenwoordiger
Fiscaal identificatienummer van niet-ingezetenen
Speciale belasting op offshorebedrijven
Speciale ‘offshore’ belasting is 3 procent
Ingezetenen geven bezittingen aan op formulier 720
Drie soorten activa
Zorg voor professionele hulp
Spaanse inkomstenbelasting
Padre belasting programma en borrador verdwenen
Renta Web
F-100 is het basisformulier
Vereenvoudigd systeem voor werknemers
Buitenlandse inwoners moeten aangifte doen
Doe het op de makkelijke manier
Voorkomen van dubbele belasting
Gepensioneerde ambtenaren
Wie moet aangifte doen?
Buitenlandse ingezetenen moeten aangifte doen
Hoe moet aangifte gedaan worden
Geen inkomstenbelasting op de eerste woning
Wat het u kost
Aftrekposten
Loonaftrekposten
Tarief voor lijfrentes
Hypotheekaftrek beëindigd
Buitenlandse belastingaftrek

Spaanse testamenten en successierechten

EU dwingt wijzigingen in de Spaanse successierechten af
Eigenaar resident in Spanje
Erfgenamen resident in de eu of Spanje
Eigenaar resident buiten de eu
Een Spaans testament maken
Andalusië verhoogde de vrijstellingen tot een miljoen euro
Alleen EU-burgers profiteren van belastingvoordelen
Niet-EU ingezetenen moeten betalen
Spaanse testamenten
Spaanse successiewetten
Kinderen zijn verplichte erfgenamen
Overlijden zonder testament
Enkele regionale verschillen
Geldt de Spaanse wet voor u?
Europese erfrechtverklaring
De meeste buitenlanders hebben vrije beschikking
Legitieme erfgenamen kunnen het testament aanvechten
Buitenlands testament geldig in Spanje
Het opstellen van een Spaans testament
Geheim testament
Successierechten in Spanje
95% korting op het erven van een woning
Fiscale waardebepaling
Rijke mensen betalen meer
Kunt u de Spaanse belasting ontwijken?

Deel 4 – Op de weg in Spanje

Sectie 1: U en uw auto

Auto’s met buitenlandse registratie
Politiecontroles op buitenlandse kentekenplaten
Officiële residenten en Spaanse registratie
Belastingvrije invoer
Auto’s op toeristische kentekenplaten
Een auto kopen met Spaans kenteken
De regering gaat door met het “Pive” plan
Gemeentelijke voertuigbelasting
Gebruikte auto’s
Zelf de overdracht regelen
Voertuigkeuring vereist
Download formulieren van de tráfico website
Uw oude auto afdanken
De aanschaf van gebruikte auto’s in Europa
Het verzekeren van uw auto
Buitenlandse auto’s in Spanje
Als u een ongeluk krijgt

Sectie 2: Op de weg in Spanje

Wie heeft wat nodig?
Verlenging rijbewijs
Verkeersveiligheidswetgeving
Neem verzekering mee naar itv
Het puntensysteem
Documenten om te allen tijde in de auto mee te nemen

Deel 5

U en uw comunidad

Gemeenschap van huiseigenaren
Wat is een comunidad?
Voordat u koopt
Uw rechten en plichten
De president
De beheerder (administrador)
Jaarlijkse algemene vergadering
Gemeenschappen van vrijstaande huizen
“Wettigheid” van gemeenschappen

Gezond in Spanje

Gezondheidszorg in Spanje
Seguridad Social, staatsziekenhuizen
Particuliere sector, privé klinieken/ziekenhuizen
De huisarts in de particuliere gezondheidszorg
Particulier verzekeren = bij-verzekeren
Gaat u het Nederlandse zorgsysteem missen?
Samenvattend

Veranderingen die in 2023 zijn doorgevoerd:

 • Afschaffing van kopie medische verklaring van werknemer voor werkgever voor arbeidsongeschiktheid, bevestiging en herstel.
 • Koninklijk wetsdecreet dat een nieuw systeem voor aanwervingsstimulansen instelt over samenwerking voor duurzame ontwikkeling en mondiale solidariteit.
 • Koninklijk besluit dat het minimum interprofessioneel salaris voor 2023 vastlegt.
 • Wet die de bescherming regelt van mensen die overtredingen van de regelgeving melden en de strijd tegen corruptie.
 • Wet betreffende de werkgelegenheid.
 • Wet voor de echte en effectieve gelijkheid van transgenders en voor het garanderen van de rechten van LGTBI-mensen.
 • Organieke Wet betreffende seksuele en reproductieve gezondheid en vrijwillige zwangerschapsafbreking wordt gewijzigd.
 • Wet betreffende duurzame visserij en visserijonderzoek.
 • Wet betreffende effectenmarkten en beleggingsdiensten.
 • Organieke wet van het universitaire systeem.
 • Wet betreffende de bescherming van de rechten en het welzijn van dieren.
 • Organieke wet van het Wetboek van Strafrecht, inzake misdaden tegen de seksuele vrijheid.
 • Koninklijk Besluit-Decreet introduceert nieuwe verplichtingen om de nadelige effecten van klimaatverandering tegen te gaan.
 • Wet tot omzetting van de richtlijnen van de Europese Unie over de toegankelijkheid van bepaalde producten en diensten, de migratie van hoogopgeleide mensen, de belastingen en de digitalisering van notariële en registerrechtelijke handelingen.
 • Wet over het recht op huisvesting. Regelgeving met betrekking tot de verschillende soorten huisvesting (“Woningtypologie”), met name de juridische bepalingen met betrekking tot “Grote Verhuurders” en “Spanningsgebieden”. Verplichting om de huur te betalen via elektronische middelen, tenzij een van de partijen geen bankrekening heeft.
 • Koninklijk wetsdecreet, over gezins- en beroepsleven.
 • Koninklijk besluit, dat de rechtstreekse toekenning van steun aan de autonome gemeenschappen en steden Ceuta en Melilla goedkeurt voor de uitvoering van stimuleringsmaatregelen gekoppeld aan elektrische mobiliteit (MOVES III) in het kader van het Europese herstel-, transformatie- en veerkrachtplan.
 • Waarde bepaling onroerend goed.
 • Speciale regeling pensionado in Spanje

Aangeleverd door Juan Rambla Ramirez abogado / advocaat

Verkrijgbaar op de volgende verkooppunten:

Aan dit boek werkten mee:

Doorakkers

Met ons advies onderneemt úde juiste stappen in Spanje.Fiscaal & Juridisch Advies Spanje NederlandAan-& Verkoopbegeleiding Onroerend Goed SpanjeBelasting Aangiftes Spanje NederlandOverige fiscale en juridische dienstenNederland: BredaSpanje: Marbella+34 952...

Inmo Cobat

Wij begeleiden je bij het vinden van je tweede verblijf of nieuwe woning en nemen alle zorgen uit handen gedurende het hele traject.
Vanaf je zoektocht tot aan de akte bij de notaris en zelfs daarna.
Wij bieden begeleiding bij de aankoop van koopwoningen, zelfs als ze niet in ons bestand vermeld staan.

× Wat wilt u weten? Available from 08:00 to 20:00 Available on SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday